บริษัท ไฮ-เทค คาสติ้ง จำกัด


492/34-36 ซ.เทอดไท33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600
โทร.02-4771149-52, 02-4771788
โทรสาร 02-4771789
เว็บไซต์ : www.hi-techcasting.com
อีเมล : sales@hi-techcasting.com
บริษัทไฮ-เทค คาสติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในซอยเทอดไท 33 โดยสามารถขึ้น BTS มาลงที่สถานีตลาดพลู แล้วนั่งมอเตอร์ไซด์ เข้ามาที่ 7-11 ของซอยร.ร จินดามณีReload captcha